fbpx

ПРЕДВИДЕНО ЗА ПЕРНИК: 1,2 млн. куб.м вода за пиене от средата на март

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) е предвидило 1,2 млн. куб.м вода за питейни нужди на Перник от средата на март, съобщиха от Министерството.

В месечния график за използване на водите от комплексните и значими язовири предвиденото количество вода за питейно-битово водоподаване към „ВиК Перник“ от яз. „Студена“ е 0,804 млн. куб. м вода за март.

Освен това с годишния график за използване на водите от комплексните и значими язовири, считано от средата на март, са планирани да бъдат прехвърлени води от деривациите на яз. „Белмекен“, чрез яз. „Бели Искър“ за аварийно водоснабдяване на Перник, до 400 000 куб. м.

За всеки следващ месец количеството се увеличава и ще бъде по 800 000 куб. м. Тези количества води са съобразени с решението на Министерския съвет от 18.01.2020 г. за изграждане на довеждащ водопровод от резервоар Мало Бучино-нов до Перник и провеждане на до 300 л/сек чрез водопроводната мрежа на „Софийска вода“ ЕАД.

Предоставените данни от „ВиК Перник“ на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ за питейно-битово водоснабдяване на Перник от яз. „Студена“ показват, че през март 2019 г. реално използваните води са 1,044 млн. куб.м, а през април 2019 г. – 0,966 млн. куб. м, когато не е налаган режим на ограничено водоснабдяване.

С отпуснатите количества вода съгласно месечния график за март и предвиденото в годишния график, общото количество вода за питейно битово водоснабдяване за Перник е 1,2 млн. куб. м от средата на март.

За аварийното водоснабдяване на Перник чрез довеждащ водопровод от резервоар Мало Бучино МОСВ още през януари е уведомило ВиК оператора за необходимостта от регламентиране на дейността и получаване на разрешително за водовземане, а на 10 март е изпратило и напомнително писмо.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

English Руский
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)