Гросмайсторският маньовър на великия Иван Грозни

Източник: lifehack.bg

Още от самото начало на своето царуване великият московски княз Иван IV (известен по-късно като първия руски цар Иван Грозни) бил изправен пред нерадостната картина – страната отчаяно се нуждаела от реформи, но той не разполагал с властта, необходима за тяхното осъществяване.

Най-силно била ограничавана властта му от ненаситните за привилегии висши дворяни, или както ги наричали в Русия – боляри, които от десетилетия налагали навред своята воля и измъчвали безправното селячество.

През 1553 г. двадесет и три годишният Иван Грозни се разболял сериозно.

Прикован към леглото, той бил принуден да събере най-видните боляри в спалнята си, за да се опита да изтръгне от тях обещанието да служат предано на неговия син.

Някои се колебаели, а други направо отказали да се подчинят на заповедите му. Така Иван за сетен път се убедил, че не може да налага волята си над непокорното болярско съсловие.

Успял да превъзмогне болестта, но никога не забравил този горчив урок – болярите никога нямало да се откажат от мечтите си да го свалят от трона.

За съжаление мрачните предвиждания се сбъднали – повечето от най-знатните руски дворяни му изменили, като преминали на страната на Полша и Литва – върлите врагове на Московската Русия в онази смутна епоха.

Дори един от най-близките му приятели княз Андрей Курбски внезапно се опълчил срещу него, дезертирал в Литва през 1564 г. и се превърнал в най-опасния претендент за трона на Иван IV.

Докато княз Андрей Курбски събирал войски за предстоящото нападение на Московското княжество, властта на Иван IV Грозни ставала все по-нестабилна.

Точно когато побягналите на запад дворяни започнали да подготвят нахлуването в Русия, на изток татарите отново надигнали глави.

Останалите в страната боляри сеели размирици и смут.

Обширните размери на Московската шир извънредно много затруднявали защитата на нейните граници.

Иван Грозни бил изправен пред неразрешима дилема – ако избере да нападне на изток татарите, ще рискува съкрушителен удар в гърба, откъм западната граница с Литва. С тази смъртоносно опасна многоглава хидра можел да се справи само ако разполагал с абсолютна власт. Но с такава власт дотогава не бил удостояван нито един от великите московски князе.

Иван Грозни трескаво търсел изход от безнадеждната обстановка до сутринта на 3 декември 1564 г.

Тогава жителите на Москва станали свидетели на странна гледка – стотици шейни били подредени на площада пред Кремъл.

Слугите припряно товарели съкровищата от дворцовата хазна и от покоите на Иван IV заедно с хранителните припаси от избите на двореца.

Московчани не можели да повярват на очите си – Иван IV, съпроводен от всички свои придворни, изоставял двореца и дори столицата! Без никакви обяснения царят се настанил в едно глухо селце на юг от Москва.

Цял месец след това удивително събитие Москва била обзета от ужас – всички се опасявали, че Иван IV е решил да отстъпи престола от страх да не загуби главата си, когато жестоките боляри превземат цялата власт в страната.

Търговците побързали да затворят магазините си. По улиците кръстосвали необуздани тълпи, които грабели, а сетне палели навред, като убивали всеки, който се опитвал да им се противопостави.

Вече било опасно да се живее в Москва.

Едва на 3 януари 1656 г. пристигнало послание от великия московски княз Иван, в което се обяснявало, че той повече не можел да търпи безчинствата на болярите и затова решил завинаги да се откаже от престола.

Прочетено пред многохилядната тълпа на площада пред Кремъл, това прощално послание обаче имало много странен ефект: търговците и останалото простолюдие обвинили за всички несгоди не Иван IV, а коварните боляри – ненавиждани от десетилетия от простия народ заради тяхната алчност, надменност и жестокост /ей на това му се казва хитрост, манипулация и влияние/.

Разярени тълпи залели улиците, проехтели гръмки закани за кръвожадна разправа с дворяните, които побързали да се изпокрият вдън земя.

Набързо била подготвена група от първенците на града – най-богатите търговци, видни представители на висшето духовенство и дори на тези от дворяните, които досега не смеели да се противопоставят на Иван IV, – за да го помолят в името на Свещената Рус отново да заеме трона си в Кремъл.

Иван IV ги изслушал в селото край Москва с характерното за него каменно изражение, но не прекършил волята си.

Едва след няколко дни предложил ново решение, и то чак след като в това доскоро никому неизвестно селце се изредили пратеници от всички съсловия: или да му се закълнат като абсолютен монарх, цар-самодържец, който ще има пълните права да управлява, както намери за добре, или да си търсят нов пастир.

Изправени пред драматичния избор между кървава гражданска война и прекланянето пред неограничения царски деспотизъм, почти всички съсловия в Московското княжество одобрили решението да имат силен цар с непоклатима власт. Иван Грозни склонил да се върне в Москва и да се заеме с възстановяването на реда чак през февруари.

Церемониалното шествие било много тържествено и внушително.

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)