Актуално

Новини

Пророчествата на Митар Тарабич: Целият свят ще бъде морен от странно заболяване и никой няма да може да намери лек

Следните са няколко извадки* от пророчествата на праведния Димитрий Тарабич (записани около 1850-те години). Той бил неграмотен сръбски селянин, който живял изключително благочестив, отшелнически живот в средата на 19-ти век; повечето от неговите пророчества са записани от неговия кръстник, свещеника отец Захарий. Ето и откъсите, които се отнасят до Голямата война, която ни предстои. Трябва да се отбележи, че много от неговите пророчества за 20-ти век, особено тези, които се отнасят за Сърбия, са се сбъднали.

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)